Psychometryczna Analiza Osobowości My Personalality Skills.

Psychometryczna Analiza Osobowości MY PS jest wystandaryzowanym i znormalizowanym narzędziem, które w trafny sposób diagnozuje potencjał i zasoby osobiste w kontekście dalszego rozwoju społecznego i zawodowego. 
Analiza Osobowości jest narzędziem w pełni cyfrowym i zautomatyzowanym, gdzie użytkownik po ustosunkowaniu się do 120 twierdzeń otrzymuje około 25 stron raportu. W raporcie znajdzie informacje dotyczące wymiarów osobowości, składowych osobowości (korelacji 36 cech), preferowanych obszarów zawodowych, optymalnego dla siebie środowiska pracy, mocnych stron, determinantów rozwoju, wewnętrznych zasobów oraz obszaru zainteresowań zawodowych.
Test MY PS powstał w oparciu o model osobowości, który zakłada istnienie sześcioczynnikowej struktury osobowości HEXACO, autorstwa dr Kibeom Lee i dr Michaela C. Ashtona. Wykorzystanie korelacji 36 cech pozwala w trafny sposób diagnozować zasoby
i możliwości rozwojowe jednostki. Dlatego też Psychometryczna Analiza Osobowości może być efektywnie wykorzystana podczas rekrutacji do organizacji, doradztwa zawodowego, sesji coachingach czy wyznaczania ścieżki kariery zawodowej.

Innowacyjne wsparcie rozwoju osobowości i kompetencji. 
Wygenerowany raport z przeprowadzonego badania wspomaga proces planowania dalszego rozwoju oraz twórczych zmian, bazujących na pozytywnych cechach charakteru, mocnych stronach i indywidualnych predyspozycjach osobowości, co do których badany niejednokrotnie nie ma świadomości.
Ich uświadomienie i opisanie stanowić może inspirację i motywację do harmonijnego rozwoju, w szczególności dalszych wyborów edukacyjnych i zawodowych, a także rozwijania uzdolnień i talentów. Odpowiednio ukierunkowane predyspozycje człowieka owocować będą zaangażowaniem społecznym, wrażliwością, pasją, chęcią doskonalenia 
 i rozwoju. Stanowić będą jednocześnie źródło satysfakcji i zadowolenia z możliwości twórczego wzrastania w zgodzie z sobą samym.

Korzyści płynące z wykorzystania dedykowanego narzędzia MY PS. 
Psychometryczna Analiza Osobowości MY PS jest narzędziem w pełni cyfrowym, ustosunkowanie się do 120 twierdzeń zajmuje średnio 25 min. Użytkownik otrzymuje automatycznie raport o długości ok. 25 stron oraz  zaświadczenie o udziale w teście. Test można wykonać
z dowolnego miejsca na ziemi z dostępem do internetu.

Korzyści dla osoby indywidualnej: 
Wzrost samoświadomości związanej z weryfikacją własnych talentów i mocnych stron pomoc w rozwoju ścieżki kariery zawodowej wytyczenie dróg rozwoju zawodowego wzmocnienie samooceny
i poczucia własnej wartości.

Jakie informacje zawiera Raport?  
W Raporcie znajdują się informacje dotyczące potencjału rozwojowego oraz wewnętrznych zasobów. Psychometryczna Analiza Osobowości My Personality Skills określa: wymiary osobowości, składowe osobowości, preferowane obszary zawodowe, optymalne środowisko pracy, mocne strony, determinanty rozwoju, obszary zainteresowań zawodowych, wewnętrzne zasoby.

Poniżej możesz przejrzeć i zapoznać się z przykładowym raportem z testu Psychometryczna Analiza Osobowości My Personality Skills. Zainteresowany/zainteresowana? Jeżeli tak to nie wahaj się i już teraz napisz do mnie.
W odpowiedzi uzyskasz informacje jak uzyskać dostęp do tego użytecznego narzędzia.

Chcesz dostać raport w formacie PDF? Napisz do mnie na adres: kontakt@nawigatorkariery.com.pl 

Przykładowy test MY Personality Skills

Copyright 2023 Marek Marczyk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.