Akademia Aktywnego Poszukiwania Pracy.
Co to jest „Akademia Aktywnego Poszukiwania Pracy”? Akademia Aktywnego Poszukiwania Pracy jest moim mini projektem stworzonym, aby pomóc Wam szybko, sprawnie i bezstresowo zdobyć „pracę marzeń”. Jestem przekonany, że poznając tajniki rynku pracy, będzie Ci zdecydowanie łatwiej sprostać temu wyzwaniu.
W związku z tym chciałbym podzielić się z Tobą kilkoma informacjami, które jak mam nadzieję, przydadzą Ci się w poszukiwaniu lub zmianie pracy. Chciałbym również mocno podkreślić, że cykl ten nie ma na celu powtarzania książkowych definicji określonych pojęć, lecz wzbudzenie osobistej refleksji i pogłębionej analizy, jak konkretne zjawiska wpływają czy mogą wpłynąć na Twój „osobisty rynek pracy”, o którym również będę niebawem pisał.
Pozwólcie, że rozpocznę od przybliżenia podstawowych pojęć, tak więc jako pierwszy trafia „na tapet” „rynek pracy”. Czym jest w istocie rynek pracy
i co czyni go takim, jakim obecnie jest oraz co będzie go kształtować
w dającej przewidzieć się przyszłości? Zatem odpowiedzmy teraz na pierwsze z tych pytań.
Rynek pracy jest kompleksowym systemem, w którym spotykają się podaż pracy ze strony pracodawców oraz popyt na pracę ze strony pracowników.
To dynamiczne środowisko, które kształtuje się pod wpływem wielu czynników ekonomicznych, społecznych i politycznych. Mówiąc bardziej po ludzku to „przestrzeń”, w której pracodawca i pracobiorca „spotykają się”, aby zbadać możliwość dokonania transakcji „kupna-sprzedaży”. Innymi słowy, pracownik sprzedaje, a pracodawca kupuje pracę, czas i zaangażowanie.
Jakie to ma znaczenie dla Was? Według mnie zasadnicze, ponieważ to, co potocznie nazywamy, „poszukiwaniem pracy” w swojej istocie, jest próbą znalezienia nabywcy i sprzedania mu Twojego „towaru”, którym są kompetencje, wiedza, umiejętności i zasoby osobiste. Podchodząc w ten sposób do procesu „poszukiwania” jesteś w gruncie rzeczy handlowcem poszukującym zainteresowanych swoją ofertą.
Takie podejście będzie determinowało Twoje myślenie o poszukiwaniu pracy, motywując Cię do zmiany postawy polegającej na zarzuceniu biernego czekania na ofertę w aktywne pozyskiwanie nabywców na Twój „towar”. Jednak o tym w kolejnych artykułach.

Copyright 2023 Marek Marczyk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.